Qin, the Warring States

Master: Jordi Ferré

Jogadors: Isa, Miguel, Fiber, Skaven i XAS

Horari: Dissabte Nit Setmanes B2

Nota: partida de substitució de Ghost in the Shell de duració limitada fins inici nova temporada de GITS (en preparació).

Nota: Esta partida ya no está en activo.